เพาะกาย เล่นกล้าม เล่นเวท ฟิตเนส » ข้อความทั้งหมด http://stronglife.in.th/forums/feed/ Sat, 03 Feb 2018 04:39:06 +0000 http://bbpress.org/?v=2.5.14-6684 th http://stronglife.in.th/forums/topic/%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b9%81%e0%b8%99%e0%b8%b0%e0%b8%99%e0%b8%b3%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b2%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%ab/#post-1385 <![CDATA[ช่วยแนะนำการเพาะกายสำหรับผู้สูงอายุ]]> http://stronglife.in.th/forums/topic/%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b9%81%e0%b8%99%e0%b8%b0%e0%b8%99%e0%b8%b3%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b2%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%ab/#post-1385 Wed, 19 Apr 2017 04:40:38 +0000 เมื่อสมัยเป็นวัยรุ่นผมชอบเล่นบาร์คู่กับยกเว็ทเพิ่มกล้ามเนื้ออก ก็พอมีเหลือให้เห็นบ้าง ตอนนี้ผมมีอายุ 59 ปีแล้ว ได้ลดน้ำหนักโดยการไดเอ็ทและวิ่งจนหน้าท้องลดลงได้พอเห็นซิกแพ็คเก่าเล็กน้อย เลยอยากจะกลับมาเล่นเว็ทเพิ่มกล้ามเนื้อใหม่ ลองแล้วรู้สึกความอึดไม่มี เล่นหนักมากปวดกล้ามเนื้อ ปรากฏว่ากล้ามไม่ขึ้นครับ ยังเท่าเดิม เลยอยากจะขอคำแนะนำการเล่น และอาหารเสริมอะไรบ้างครับ ขอบคุณครับ

]]>
http://stronglife.in.th/forums/topic/%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%9c%e0%b8%87-%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a-%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%b5%e0%b8%99/#post-1382 <![CDATA[ตอบกลับไปยัง: หางนมผง กับ เวย์โปรตีน]]> http://stronglife.in.th/forums/topic/%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%9c%e0%b8%87-%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a-%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%b5%e0%b8%99/#post-1382 Sun, 18 Dec 2016 09:30:11 +0000 WheyWWL จัดไป

http://www.wheywwl.com

 

]]>
http://stronglife.in.th/forums/topic/%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%9c%e0%b8%87-%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a-%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%b5%e0%b8%99/#post-1381 <![CDATA[ตอบกลับไปยัง: หางนมผง กับ เวย์โปรตีน]]> http://stronglife.in.th/forums/topic/%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%9c%e0%b8%87-%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a-%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%b5%e0%b8%99/#post-1381 Sun, 18 Dec 2016 09:29:09 +0000 WheyWWL จัดไป

]]>
http://stronglife.in.th/forums/topic/%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad/#post-1362 <![CDATA[ตอบกลับไปยัง: สอบถามเรื่องกล้ามเนื้อผู้หญิง]]> http://stronglife.in.th/forums/topic/%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad/#post-1362 Sat, 16 Jul 2016 03:59:26 +0000 dominic kurt เป้าหมายคือลดน้ำหนักใช่ใหมครับ แนะนำลองอ่านลิ้งนี้ดูในส่วนลดน้ำหนัก คลิก ผู้หญิงก็ทำตามนี้ได้เลยครับ

]]>
http://stronglife.in.th/forums/topic/%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%99-forearm%e0%b8%84%e0%b8%a3/#post-1358 <![CDATA[ตอบกลับไปยัง: สอบถามเรื่องการเล่น forearmครับ]]> http://stronglife.in.th/forums/topic/%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%99-forearm%e0%b8%84%e0%b8%a3/#post-1358 Sat, 16 Jul 2016 03:43:00 +0000 ปรกติเวลาบริหารเล่นกล้ามแขนพวก CURL ต่างๆกล้ามโฟร์อาร์มก็จะถูกบริหารไปด้วยอยู่แล้ว คือไม่จำเป็นต้องเล่นท่าเฉพาะโฟร์อาร์มก็ได้ แต่ถ้าโฟกัสที่กล้ามเนื้อนี้แนะนำให้เพิ่มท่า <b>BEHIND – THE – BACK WRIST CURLS </b>เข้าไป ปิดท้ายด้วย <b>REVERSE WRIST CURLS WITH BARBELL </b>ก็ดี หรือจะออกแบบเองก็ได้ครับ ท่าบริหารโฟร์อาร์มตามลิ้งนี้เลย http://www.tuvayanon.net/Forearmexercise6-index.html

]]>
http://stronglife.in.th/forums/topic/%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%99-forearm%e0%b8%84%e0%b8%a3/#post-1357 <![CDATA[สอบถามเรื่องการเล่น forearmครับ]]> http://stronglife.in.th/forums/topic/%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%99-forearm%e0%b8%84%e0%b8%a3/#post-1357 Wed, 13 Jul 2016 00:24:45 +0000 พอดีเป็นคนข้อมือเล็กครับ อยากให้forearm ดูหนาๆต้องทำไง ผมรู้สึกว่าขึ้นยากเหลือเกิน ควร และควรเล่นเซทละกี่ครั้ง และทุกวันไหมครับสำหรับ foreame

]]>
http://stronglife.in.th/forums/topic/%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%84%e0%b8%b3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%a3%e0%b8%b9/#post-1354 <![CDATA[ตอบกลับไปยัง: อยากขอคำปรึกษาจากผู้รู้หน่อยครับ]]> http://stronglife.in.th/forums/topic/%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%84%e0%b8%b3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%a3%e0%b8%b9/#post-1354 Sun, 26 Jun 2016 10:01:13 +0000 เกิดจากผิวหนังหดตัวกลับมาไม่ทัน  พูดง่ายๆ มันยืดออกตามขนาดตัวมานานหลายปี พอขนาดตัวเล็กลง  มันก็เลยเหมือนเสื้อที่ตัวใหญ่  ไม่พอดี  แล้วผิวหนัง โดยธรรมชาติจะมีชั้นไขมันรองอยู่  ตัวนี้ก็จะทำให้ดูนื้อตัวเหชวไปด้วย  ไม่มีวิธีแก้ครับ นอกจากรอให้ผิวหนังที่สร้างใหม่ กระชับพอดีกับตัว ถ้าไม่คิดเรื่องเพิ่มขนาดตัวมากแบบแนวๆเพาะกาย ผมไม่เห็นด้วยกับวิธีบัคนะ อันนั้นแค่ทำให้ดูน่าเกลียดน้อยลง แต่ไม่ได้แก้ปัญหา  เพียงแต่ยอมอ้วนนิดๆ รอเวลาที่ผิวใหม่จะสร้างแค่นั้น

อายุ 28 ยังพอไหวครับ แต่อาจจะใช้เวลานานหน่อย เป็นเดือน หรือหลายเดือน อดทนหน่อย หาครีมหรือโลชั่นพวกกระชับผิว ทาเช้าเย็นหลังอาบน้ำทุกครั้ง  แต่ถ้าใจร้อน ต้องพึ่งหมอศัลยกรรมแระ แต่ไม่มีใครทำหรอกเพราะแพงมาก แล้วจะทำเฉพาะคนที่เป็นโรคอ้วนมากๆ แบบลดเป็นร้อยโลลงมาไรเงี้น

ใจเย็น แล้วบำรุงผิวกะรอเวลาอย่างเดียวเลยครับ

]]>
http://stronglife.in.th/forums/topic/%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%9c%e0%b8%87-%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a-%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%b5%e0%b8%99/#post-1353 <![CDATA[ตอบกลับไปยัง: หางนมผง กับ เวย์โปรตีน]]> http://stronglife.in.th/forums/topic/%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%9c%e0%b8%87-%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a-%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%b5%e0%b8%99/#post-1353 Sun, 26 Jun 2016 05:04:53 +0000 ก็คนละตัวเดียวกัน  ฮ่ะๆ งงป่ะ

คือที่เราเอามาขายๆชงกินกัน  อันที่จริงต้องเรียกเต็มๆว่า Whey Protien ครับ  ส่วน Whey เฉยๆ  คือหางนม  เรียกว่าหางนม  มันทำให้ฟังดูเหมือนไม่มีคุณค่าไงไม่รู้  แต่อันที่จริงเต็มไปด้วยโปรตีนนะครับ  คือนมเพียวๆออกมาจากเต้านี่  ประกอบด้วยโปรตีนหลายชนิด  รวมทั้งโปรตีนที่เป็นของแข็ง  แต่อยู่ในรูปละลายเป็นน้ำ  ที่เรียกว่า เคซีน  ลองเอามะนาว  หรือสารอะไรที่เป็นกรดบีบลงในนมสดดูนะครับ  เคซีนจะแยกออกมาเป็นลิ่มๆสีขาวๆ  เหลือส่วนที่เป็นน้ำใสๆ  ฝรั่งที่กินนนมมีวัฒนธรรมการทำอาหารจากนม ก็ใช้วิธีนี้แหละครับ  คือเอาสารพวกที่เป็นกรดใส่ลงไป(ดั้งเดิมแลลโฮมเมด  เค้าใช้กระเพาะสัตว์  พวกแกะ หมู  อะไรพวกนี้สับใส่ลงไป) แยกเอาส่วนขาวๆนี่ไปทำชีส  ชีสพวกเพาะกายก็ใช้กัน  เป็นโปรตีนแบบสายยาว  ย่อยช้า  กินเพื่อให้มีโปรตีนตอนนนอน  ที่เว้นจากการกินอาหารหลาย ชม  ส่วนที่เหลือแยกออกมาจะเป็นน้ำใสๆ  ส่วนนี้แหละครับเรียกว่า เวย์  เวย์เอามาใช้ในอุตสาหกรรมทำขนม อาหาร  เพื่อเพิ่มโปรตีน  หรือกลิ่น รส  แบบนม  แต่ในเวย์นี่ มีโปรตีนแบบสายสั้น  ก็เลยเอามาแยกเฉพาะโปรตีนออกมา  เป็นเวย์โปรตีนผงๆที่เราเอามากินกันนี่แหละ  เป็นดปรตีนที่ย่อยได้เร็ว  ดูดซึมเร็ว

จะเอาเวย์ดิบมากินก็ได้ครับ  แต่รสชาดจะเหมือนนมใสๆจืดๆ  แต่ก็จะมีปัญหาว่า มีส่วนประกอบอื่นๆของนมตามธรรมชาติปนอยู่ไม่ได้สะกัดเอาเฉพาะโปรตีนออกมาเป็นเวย์โปรตีน  เช่น ไขมันนมตามธรรมชาติ  แล้วก็ตัวสำคัญคือ แลคโตส  อันนี้คือตัวที่ทำให้คนที่มีปัญหาย่อยนมไม่ได้  เวลากินนมจะท้องเสียนั่นแหละ  แต่ถ้าไม่มีปัญหานี้  ก็กินได้ครับ

]]>
http://stronglife.in.th/forums/topic/%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad/#post-1350 <![CDATA[สอบถามเรื่องกล้ามเนื้อผู้หญิง]]> http://stronglife.in.th/forums/topic/%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad/#post-1350 Wed, 18 May 2016 14:40:12 +0000 อยากรบกวนผู้รู้ค่ะ คือดิฉันเป็นคนช่วงตัวเล็กแต่มีต้นแขน และขาค่อนข้างใหญ่ น้ำหนักตัวปัจจุบัน 51 กก. สูง 160 ซม.

ตอนนี้กำลังออกกำลังกายด้วยการชกมวย ประมาณ 3 วัน/สัปดาห์ อยากให้ช่วยคำนวนประมาณ โปรตีน / คาร์บ / ไขมัน

ที่เหมาะสม/วันให้หน่อยค่ะ (ทำอาชีพพนักงานบริษัทค่ะ) ขอบคุณมากๆค่ะ

]]>
http://stronglife.in.th/forums/topic/%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%84%e0%b8%b3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%a3%e0%b8%b9/#post-1348 <![CDATA[ตอบกลับไปยัง: อยากขอคำปรึกษาจากผู้รู้หน่อยครับ]]> http://stronglife.in.th/forums/topic/%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%84%e0%b8%b3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%a3%e0%b8%b9/#post-1348 Sun, 17 Apr 2016 06:34:41 +0000 dominic kurt สวีสดีครับ

เรื่องอาการหนังเหี่ยวจากการออกกำลังกายอย่างหนักทำให้ลดน้ำหนักเร็วเกินไป เรื่องนี้ผมก็ไม่ค่อยมีประสบการณ์ หรือความรู้เกี่ยวกับมันเท่าไหร่นัก จากความคิดเห็นของผ ผมว่ามันไม่มีทางแก้ไข ต้องไปพบหมอเพื่อปรึกษาว่าจะเอายังไงกับมันดี ตัดมันออกเลยใหม และจากที่เคยอ่านบทความเกี่ยวกับการลดน้ำหนักแล้วหนังเหี่ยวย่นมากๆๆ เขาก็ทำการตัดออกกันนะครับ

แต่ถ้าหนังของคุณยังเหี่ยวย่นไม่มาก ก็ลองฟิตหุ่นหรือทำการ บัค ร่างกาย (ขุ๋น) ให้อ้วนให้หนังไม่เหี่ยวก่อน แล้ค่อยมาลดน้ำหนักแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปอีกครั้งนึง

แต่ทั้งนี้ผมไม่รับประกันว่าเวลาคุณ บัค หนังที่เหี่ยวย่นจะกลับมาเหมือนเดิมหรือไม่ ตัวอย่างบัคแล้วกลับเป็นเหมือนเดิมผมก็ยังไม่เคยเห็นนะครับ

สุดท้าย ผมว่าคุณควรไปปรึกษาหมอว่าจะทำอย่างไรดี หรือไม่ก็ลองเสี่ยงกับการ บัค ดูครับ

]]>
http://stronglife.in.th/forums/topic/%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%9c/#post-1347 <![CDATA[ตอบกลับไปยัง: เป็นผู้ชายที่มีลักษณะผอมแต่นมใหญ่และแหลม]]> http://stronglife.in.th/forums/topic/%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%9c/#post-1347 Sun, 17 Apr 2016 06:25:02 +0000 dominic kurt สวัสดีครับ สำหรับวิธีเล่นกล้ามอก วิเคราะห์กล้ามอกลองอ่านที่ลิ้งนี้ดูครับ (http://stronglife.in.th/วิธีเล่นกล้ามอก)

เอาแบบสรุปคือ

กล้ามอกท่าหลักของมันคือ Flat Bench Press หรือท่าเล่นกล้ามอกกลาง ท่านี้เป้นการบริหารกล้ามอกทุกส่วน ส่วนใหญ่ผมแนะนำให้เล่นเป็นท่าบริหารแรกๆในการเริ่มต้นฝึกกล้ามอก ต่อมาก็ตามด้วยท่าบริหารกล้ามอกบนแค่นี้ แต่ถ้าอยากจัดเต็มก็ตามด้วยท่าบริหารอกล่างอีกท่าก็ได้

]]>
http://stronglife.in.th/forums/topic/%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%9c/#post-1345 <![CDATA[เป็นผู้ชายที่มีลักษณะผอมแต่นมใหญ่และแหลม]]> http://stronglife.in.th/forums/topic/%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%9c/#post-1345 Sun, 27 Mar 2016 14:02:41 +0000 ตอนนนี้ผมกำลังเล่นกล้ามหน้าอกอยู่ครับ แต่ผมอยากรู้ว่าต้องโฟกัสเล่นหน้าอกส่วนใดเป็นพิเศษรึปล่าว

]]>
http://stronglife.in.th/forums/topic/%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%84%e0%b8%b3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%a3%e0%b8%b9/#post-1344 <![CDATA[อยากขอคำปรึกษาจากผู้รู้หน่อยครับ]]> http://stronglife.in.th/forums/topic/%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%84%e0%b8%b3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%a3%e0%b8%b9/#post-1344 Sat, 06 Feb 2016 09:32:33 +0000 สวัสดีครับ ผมอายุ 28 ปี ก่อนหน้านี้ผมมีน้ำหนักตัว 139 กิโล เป็นคนที่นอนดึก ชอบทำงานกลางคืน ชอบดื่มเหล้าเบียร์ สูบบุหรี่ จนเมื่อปีที่เเล้วช่วงกลางๆปี ผมเริ่มหันมาสนใจการดูแลสุขภาพเนื่องจากทั้งทำงานกลางคืนพักผ่อนไม่เพียงพอ สูบบุหรี่กินเหล้า ผมเริ่มจากการอดอาหาร กินวันละสองมื้อ คือมื้อเเรกของผมคือมื้อก่อนนอน ตอน7-8โมงเช้าแล้วตื่นมากินอีกทีตอน 5-6โมงเย็น หลังจากนั้นก็ไม่กินอะไรอีกนอกจาก ดื่มกาแฟ ผมรู้สึกดีใจในช่วงเดือนเเรกที่เห็นตัวเลขบนตราชั่ง น้ำหนักผมค่อยๆลดลงอย่างวูบวาบ อาทิตย์นึงประมาณ 2กิโล จนมาค้างเติ่งอยู่ที่110กิโล ในสองเดือน หลังจากนั้นผมได้ลาออกจากงาน ในช่วงที่ผมได้รองานใหม่ ผมใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในฟิจเนส เข้าฟิตเนสวันละ2-3รอบ เช้า เที่ยง เย็น ในตอนนั้นผมปั่นจักรยานอย่างเดียว ไม่ได้เล่นเวทเลย จนตัวเลขน้ำหนักผม ลงไปถึง 95 กิโล ผมจึงเริ่มเล่นเวทแทนการปั่นจักรยาน
ในช่วงนั้นผมก็เริ่มเปลี่ยนการกิน กินอกไก่ ไข่ต้ม ไข่ตุ๋น งดมัน ทอด กินผัก กินวันละ 3มื้อ จนรูปร่างผมเริ่มเปลี่ยนแปลงไปจนเพื่อนๆที่ไม่ค่อยได้เจอกันนานๆต้องทัก โอ้โห!!
ไปทำอะไรมาเนี่ย เปลี่ยนเป้นคนละคนเลย ผมเริ่มมีกล้ามหน้าอก หลังเเขน เอวจาก48 ปัจจุบัน 32 น้ำหนักจาก139 ปัจจุบัน 73-77 ทุกอย่างเริ่มดีขึ้น เริ่มสวยงามตามท้องเรื่อง แต่ปัญหาที่ผมพบคือ หนังท้องผมเหี่ยวย้วยน่ารังเกลียดจาก ท้องเเขน ต้นขา หนังผมย้วยไปหมด และเนื้อผมก็เหลวๆ จะเเข็งเป้นบางส่วนเท่านั้น อยากรู้ว่า ผมจะต้องทำยังไง ใช้เวลานานแค่ไหน มีวิธีอย่างไรบ้างที่ไม่ต้องไปหาหมอผ่าตัด อยากขอความเห็นจาก พี่ๆ เพื่อนๆ ทุกคน ช่วยคอมเม้นวิธีแก้ไขหรือแสดงความคิดเห้นได้ด้านล่างนี้เลยนะครับ ขอขอบคุณทุกๆความเห้นล่วงหน้าไว้ ณ ที่นี้เลยนะครับ _/\_
ปล.เล่าท้าวความเยอะไปนิดนะครับ แต่ผมก็อยากให้ทราบถึงที่มาที่ไป

]]>
http://stronglife.in.th/forums/topic/%e0%b9%81%e0%b8%99%e0%b8%b0%e0%b8%99%e0%b8%b3%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%81-fat-burn-%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%88%e0%b8%ad/#post-1331 <![CDATA[ตอบกลับไปยัง: แนะนำวิธีเลือก fat burn ให้หน่อยครับ]]> http://stronglife.in.th/forums/topic/%e0%b9%81%e0%b8%99%e0%b8%b0%e0%b8%99%e0%b8%b3%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%81-fat-burn-%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%88%e0%b8%ad/#post-1331 Thu, 30 Jul 2015 16:10:52 +0000 หลักๆแล้วมีอยู่สองชนิดครับ 1 กินเพื่อเพื่มอัตราการเผาผลาญ ชนิดแรก เป็นพวกที่มีคาเฟอีนต่างๆ เช่น กาแฟ เครื่องดื่มชูกำลัง ถ้าเป็นอาหารเสริมก็พวก X-Burner ครับ 2 กินเพื่อให้ร่างกายกระตุ่นเอาไขมันมาใช้เป็นพลังงาน เป็นพวก CLA หรือ L-canetine ชนิดนี้เมื่อกินแล้วต้องออกำลังกายถึงจะให้ผลดี อาหารเสริมก็พวก L-canetine หรือ CLA ต่างๆ ส่วนชนิดใหนดีกว่ากัน ผมขอตอบว่ามันดีทั้งคู่ และอาหารเสริม fatburn ที่มีอยู่ในตลาดปัจจุบันก็ผสมสองชนิดด้วยอยู่แล้วและผสมสารอะไรอีกไม่รู้มากมาย(ชาเชียว 9ล9) คุณจึงเลือกตัวใหนก็ก็ได้(แต่ขอให้มาจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ หรือ ยี้ห้อที่น่าเชื่อถือ) แต่ถ้าคุณเป็นคนไม่ถูกกับคาเฟอีน แนะนำให้ใช้เป็นพวก l-canetine หรือ CLA แบบเพียวๆแทน(หรือพวก fatburn ที่บอกว่าไม่มีคาเฟอีน)   และอย่าลืมว่าจุดสำคัญของการลดน้ำหนักอยู่ที่การคุมอาหาร อย่าคาดหวังกับพวก fatburn มากเกินไปครับ

]]>
http://stronglife.in.th/forums/topic/%e0%b9%81%e0%b8%99%e0%b8%b0%e0%b8%99%e0%b8%b3%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%81-fat-burn-%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%88%e0%b8%ad/#post-1330 <![CDATA[แนะนำวิธีเลือก fat burn ให้หน่อยครับ]]> http://stronglife.in.th/forums/topic/%e0%b9%81%e0%b8%99%e0%b8%b0%e0%b8%99%e0%b8%b3%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%81-fat-burn-%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%88%e0%b8%ad/#post-1330 Wed, 29 Jul 2015 10:06:13 +0000 กำลังลดน้ำหนัก เห็นบอกว่ามีตัวช่วยให้ลดน้ำหนักได้ก็คือพวก fatburn เลยอยากจะให้พี่ๆช่วยแนะนำหน่อยครับว่าควรกินตัวใหนดี และผมเห็นมันมีอยู่หลายชนิด ไม่รู้ว่าแต่ละชนิดมันดีอย่างไรมีหน้าที่อย่างไร ผละผมเล่นเวทควรกินตัวใหนดีครับ ขอบคุณครับ

]]>
http://stronglife.in.th/forums/topic/%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%9c%e0%b8%87-%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a-%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%b5%e0%b8%99/#post-1329 <![CDATA[ตอบกลับไปยัง: หางนมผง กับ เวย์โปรตีน]]> http://stronglife.in.th/forums/topic/%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%9c%e0%b8%87-%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a-%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%b5%e0%b8%99/#post-1329 Sat, 25 Jul 2015 06:35:51 +0000 น่าจะเหมือนกันครับ แต่ถ้าเลือกได้แนะนำเวย์ดีกว่าชัวร์กว่าและเวย์หลายๆยี้ห้อก็ผสมสารอาหารอื่นมาด้วยเช่น bcaa และไขมันน้อยด้วยครับ

]]>
http://stronglife.in.th/forums/topic/%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%9c%e0%b8%87-%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a-%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%b5%e0%b8%99/#post-1328 <![CDATA[หางนมผง กับ เวย์โปรตีน]]> http://stronglife.in.th/forums/topic/%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%9c%e0%b8%87-%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a-%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%b5%e0%b8%99/#post-1328 Thu, 23 Jul 2015 16:02:29 +0000 หางนมผงที่มีขายตามร้านเบเกอร์รี่ กับ เวย์โปรตีน แตกต่างกันในเชิงโภชนาการมากไหมครับ เห็นภาษาอังกฤษของคำว่าหางนมมันเขียนว่าเวย์ ก็เลยสงสัยน่ะครับ ขอบคุณครับ

]]>
http://stronglife.in.th/forums/topic/%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%ad%e0%b8%97%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%9b%e0%b8%a7%e0%b8%94%e0%b8%ab%e0%b8%b1%e0%b8%a7/#post-1327 <![CDATA[ตอบกลับไปยัง: เล่นท่าสควอทแล้วปวดหัว]]> http://stronglife.in.th/forums/topic/%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%ad%e0%b8%97%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%9b%e0%b8%a7%e0%b8%94%e0%b8%ab%e0%b8%b1%e0%b8%a7/#post-1327 Wed, 22 Jul 2015 07:16:52 +0000 ได้ครับจะลองดูครับ

ขอบคุณมากครับ

]]>