บทความฟิตเนส

รวมบทความเกี่ยวกับฟิตเนส

วิธีการเล่นฟิตเนส และ บทความวิชาการเกี่ยวกับการเล่นฟิตเนส

การเล่นฟิตเนส มีเทคนิคเยอะเแยะมากมาย ไม่ใช่แค่ยกน้ำหนักเพียงอย่างเดียวเท่านั้น อย่างที่หลายๆคนเข้าใจ และการทำจะมีรูปร่างสวยๆ เหมือนนายแบบ(ฝรั่งนะ ไทยมันไม่ใช่อะ) คุณจำเป็นจะต้องฝึกอย่างหนักหน่วง ทั้งทางร่างกาย อาหารโภชนการ และจิตใจ ไม่ใช่ว่ากล้ามจะขึ้นกันง่ายในวันสองวัน แต่เป็นเดือนๆ ถ้าเล่นกล้ามแล้วกล้ามขึ้นง่ายจริง คุณคงจะเห็นคนมีกล้ามเดินตามที่ต่างๆเยอะแยะมากมาย

ผู้เล่นกล้ามหรือฟิตเนส จำเป็นจะต้องมีระเบียบวินัย และความเข้มแข็งของจิตรใจเป็นอย่างมาก ไม่งั้นกล้ามสวยๆคงเป็นได้แค่ฝันเท่านั้น ดังนั้น ความรู้จึงเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งในการเล่นฟิตเนสหรือเพาะกาย และความรู้นั้นควรเป็นความรู้ที่น่าเชื่อถือ มีแหล่งที่มา มีงานวิจัย พิสูตรได้ ซึ่งเว็บไซต์นี้ยึดหลักเหล่านี้เป็นสำคัญในการนำเสนอบทความเกี่ยวกับความรู้ฟิตเนส เพื่อให้ผู้รับความรู้มีความรู้ที่ถูกต้อง ขอบคุณครับ

ผู้ที่เริ่มต้นเล่นฟิตเนสไม่ควรพลาด