โปรแกรมเล่นกล้ามอกแบบพื้นฐาณ

ท่าบริหารกล้ามอก ท่า Barbell bench press นั้นเป็นท่าบริหารกล้ามอกที่สามารถสร้างความหนาและขนาดให้กับกล้ามอก, กล้ามไหล่หน้า, กล้ามหลังแขน ของคุณได้ แต่ จุดหมายหลักของคุณมันไม่ได้อยู่ที่ท่าบริหาร มันอยู่ที่ท่าทางในการบริหาร

การเพาะกาย นั้นเกี่ยวกับการฝึกให้กล้ามเนื้อ ใหญ่ขึ้น และ แข็งแรงขึ้น นักเพาะกายมักจะฝึกด้วยจำนานครั้งประมาณ 8-12 ครั้งในการยกแต่ละเซ็ต(กล้ามเนื้อบางส่วนตอบสนองต่อจำนวนครั้งสูงๆ เช่น น่อง ท้อง และบางที กล้ามขาด้วยเช่นกัน) เขาจะเล่นด้วยความตั้งใจในทุกๆการยกแต่ละครั้ง และ ยกด้วยระยะทางที่เต็มที่

ในการบริหารท่า Bench Press คุณต้องคำนึงถึงเวลาคุณยกบาร์ขึ้น ให้พลักไหล่ออกไปข้างหน้า และเช่นเดี่ยวกัน พยายามออกแรงจากกล้ามอกให้มากที่สุด พยายามอย่าใช้กล้ามหลังแขนช่วยในการยก และการจับบาร์ไม่ควรจับกว้างหรือแคบมากเกินไป ถ้าแคบมากเกินไปกล้ามหลังแขนของคุณจะออกแรงมาก ถ้ากว้างมากเกินไปคุณจะออกแรงกล้ามอกได้ไม่เต็มที่ และข้อศอกของคุณควรจะอยู่เกือบตั้งฉากกับพื้นก่อนที่จะยกขึ้น(70-80 องศา)

โปรแกรมเล่นกล้ามอกแบบพื้นฐาณ

BENCH PRESS: 5 sets; 12, 10, 8, 8, 6 reps

INCLINE DUMBBELL PRESS: 4 sets; 8-10 reps

DUMBBELL FLYE: 4 sets; 8-10 reps

แนะนำ

dominic kurt

dominic kurt

ก็แค่คนที่ชอบการเล่นกล้าม เพาะกาย คนหนึ่ง... ##@ LIVE WITH STRONG LIFE @##

Comment :

บทความเพาะกายที่น่าสนใจ


บทความวิธีหรือเทคนิคเล่นกล้ามส่วนต่างๆ


บทความน่าสนใจสำหรับคนที่กำลังลดน้ำหนัก


หมวดวิตามิน สุขภาพร่างกาย