——> 10 ปี 7 ครั้ง********

10 ปี 7 ครั้ง

โกวเล้งเขียนไว้ในนิยาย
ของเขาว่า…
“ชีวิตคนเราจะมีสิบปีสัก
กี่ครั้งกัน”

ผมชอบประโยคนี้มาก
มันจริงอย่างยิ่ง

ถ้าคนเราอายุเฉลี่ย 70 ปี
เราก็มี 10 ปีแค่ 7 ครั้ง

๐ สิบปีแรก..หมดไปกับ
ความไร้เดียงสา

๐ สิบปีต่อมา..หมดไปกับ
การศึกษาเล่าเรียน

๐ สิบปีต่อมา.หมดไปกับ
การทำงานและการใช้ชีวิต

๐ สิบปีต่อมา..หมดไปกับ
การสร้างฐานะ สร้างครอบครัว

๐ สิบปีต่อมา..หมดไปกับ
การลงหลักปักฐาน
รักษาสิ่งที่สร้างมา

๐ สิบปีต่อมา..หมดไปกับ
การดูแลรักษาสุขภาพ
กาย-ใจให้แข็งแรง

๐ สิบปีสุดท้าย..หมดไปกับ
การปล่อยวางทุกสิ่ง รอคอยการกลับบ้านเก่า

แต่ละสิบปีผ่านไป…
ไวเหมือนโกหก
อีกไม่นานปีนี้ก็จะผ่านไป
มีอะไรที่เราทำไปแล้วมาก
มาย และก็ยังมีอะไรอีก
มากมายที่เรายังไม่ได้ทำ

** เวลา คือ หน่วยเงิน
ในกำมือของเราที่เอาไป
แลกสิ่งอื่น

-เราเอาเวลาไปแลกงาน

-เราเอางานไปแลกเงิน

-แต่เราก็ไม่เคยเอาเงิน
ไปแลกเวลาคืนกลับมา
ได้สักที

ถ้า ‘ธนาคารเวลา’ มีจริง
เราก็ไม่เคยมีสมุดบัญชี
สักเล่มที่จะให้เราดูได้..ว่า
ตอนนี้เหลือเวลาอยู่เท่าไหร่?

** เรารู้ว่าเราใช้ “สิบปี”
ของเราไปกี่ครั้งแล้ว
แต่เราไม่อาจรู้ว่า…
เราจะใช้ “สิบปี” ที่เหลือ
ของเราได้ครบมั้ย?

แต่นั่นก็ไม่สำคัญเท่ากับ
เราใช้เวลาสิบปีของเราไป
คุ้มค่าหรือเปล่า?
เมื่อเราหันหลังกลับมา
ขอให้พูดได้เต็มปากว่า
เราใช้มันไปอย่างไม่น่า
เสียดาย

ชี วิ ต ค น เ ร า จ ะ มี
“สิ บ ปี”
สั ก กี่ ค รั้ ง กั น

ใช้สิบปี เจ็ดครั้งของเรา
ใ ห้ คุ้ ม ค่ า

เครดิต จาก  http://www.stock2morrow.com/showthread.php?t=52996

คุณค่าของเวลา (เพิ่มเติมกระทู้ 14.49 น. 10-11-2556)

แนะนำ

dominic kurt

dominic kurt

ก็แค่คนที่ชอบการเล่นกล้าม เพาะกาย คนหนึ่ง... ##@ LIVE WITH STRONG LIFE @##

Comment :

บทความเพาะกายที่น่าสนใจ


บทความวิธีหรือเทคนิคเล่นกล้ามส่วนต่างๆ


บทความน่าสนใจสำหรับคนที่กำลังลดน้ำหนัก


หมวดวิตามิน สุขภาพร่างกาย