โรคความดันโลหิตสูง

โรคความกันโลหิตสูง

หากจะกล่าวถึงโรคในผู้ป่วย โดยเฉพาะในผู้สูงอายุที่นิยมเป็นกันมาก อีกโรคหนึ่งคือ โรคความดันโลหิตสูง โดยที่ อาการโรคความดันโลหิตสูง มักเกิดขึ้นกับผู้ป่วยที่มีอายุเกินกว่า 35 ปี และเป็นโรคที่ยังไม่อาจระบุสาเหตุของการเกิดโรคแบบแน่ชัดลงไปได้ คงมีแต่เรื่องการอาศัยชุดความสัมพันธ์ของข้อมูลบางประการ เพื่อบ่งชี้ว่าอาจเกิดโรคดังกล่าวขึ้นในตัวผู้ป่วย

ดังนั้นแม้ว่าเราจะไม่สามารถทราบสาเหตุได้แน่ชัด แต่การควบคุมปัจจัยสัมพันธ์บางประการก็ช่วยให้เรานั้น สามารถป้องกัน หรือรักษาโรคความดันโลหิตสูงนี้ไม่ให้กระทบต่อการดำเนินชีวิตของเราโดยปกติได้ ดังนั้นวันนี้เราจะไปทำความรู้จักกับโรคนี้พร้อมกันนะครับ

โรคความกันโลหิตสูง

โรคความดันโลหิตสูง คือ โรคที่อาการการบีบและคลายตัวของหัวใจมีอัตราสูงขึ้นกว่าเกณฑ์ปกติต่อนาที ซึ่งโดยปกตินั้นบุคคลทั่วไปจะมีอัตราการเต้นของหัวใจโดยเฉลี่ยเป็นดังนี้คือ ช่วงบีบอยู่ที่ 60-90 มิลลิเมตรปรอท ช่วงคลายตัวของหัวใจอยู่ที่ 100-140 มิลลิเมตรปรอท  ดังนั้นหากใครมีภาวการณ์บีบและคลายตัวของหัวใจสูงกว่าเกณฑ์คือ 90/140 ถือได้ว่าเป็นโรความดันโลหิตสูงแล้ว

แต่การตรวจพบเพียงครั้งเดียวนั้น ยังไม่อาจยืนยันเสียทีเดียวว่าคุณมีอาการป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง อาจจำเป็นต้องวินิจฉัยอาการโดยการวัดซ้ำอีก 3 ครั้งในช่วงเวลาที่ห่างกันอย่างน้อย 1 สัปดาห์จึงจะสามารถบอกอาการได้อย่างแน่ชัด นอกจากนี้ โดยส่วนใหญ่ของผู้ที่ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง มากป่วยเป็นชนิด “ไม่ทราบสาเหตุ” กว่าร้อยละ 75 ของจำนวนผู้ป่วยทั้งหมดที่แสดงอาการ

 

โรคความดันโลหิตสูง มีกี่ประเภท

หากเราทำการจำแนกตามลักษณะสาเหตุเป็นเกณฑ์ในการวัด เราจะพบว่ามีอยู่จำนวน 2 ประเภทเท่านั้นโดยแบ่งดังนี้

1. แบบไม่ทราบสาเหตุการเกิดโรคที่แน่ชัด

สำหรับแบบแรกนี้ตรวจพบในผู้ป่วยมากที่สุด โดยสถิติจาก Wikipedia ระบุว่าสูงถึง 90-95% ของจำนวนผู้ป่วยทั้งหมดเลยทีเดียว

2. แบบทราบสาเหตุการเกิดโรคที่แน่ชัด

สำหรับแบบที่สองคือ ทราบสาเหตุของอาการป่วยอย่างแน่ชัด ประกอบไปด้วย มาจากโรคหัวใจ โรคในหลอดเลือดแดง หรือภาวะของโรคไต เป็นต้น

สาเหตุโรคความดันโลหิตสูง

สาเหตุของการเกิดโรคความดันโลหิตสูง

สำหรับสาเหตุการเกิดของโรคความดันโลหิตสูงนั้น ขอแบ่งออกเป็น 2 ประเภทเช่นกันโดยแบ่งเหตุแห่งการเกิดโรคดังนี้

1. กรณีไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด

สำหรับแบบที่หนึ่งนี้คือ ไม่สามารถทราบสาเหตุที่แน่ชัดของการเกิดโรคได้อย่างแท้จริง โดยเป็นเพียงการอนุมานจากความสัมพันธ์ในการใช้ชีวิตประจำวันที่อาจเป็นอาการสะสมไปทีละเล็กทีละน้อยจนเกิดเป็นโรคความดันโลหิตสูงขึ้นมา  โดยสาเหตุของความสัมพันธ์ที่น่าสนใจมีดังนี้

1.1 การมียีนในร่างกายน้อยอาจส่งผลต่อการเป็นโรคความดันโลหิตสูง

1.2 การบริโภคเหลือบ่อยๆ และในปริมาณมากอาจส่งผลให้เกิดโรคได้

1.3 การรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง

1.4 การขาดการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

1.5 การรับประทานกาแฟต่อเนื่อง เป็นระยะเวลานานๆ

1.6 การสะสมความเครียดในการดำเนินชีวิตประจำวันมากๆ เป็นระยะเวลานานๆ

1.7 มีงานวิจัยพบว่า ทารกในครรภ์อาจป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงได้ หากแม่สูบบุหรี่จัด

แม้เราจะจำแนกออกมาเป็น เจ็ดแนวทางแต่ยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่าสิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดโรคอย่างแน่นอนได้ เป็นเพียงแต่การมีความสัมพันธ์กับอาการเกิดของโรคเท่านั้น

2. กรณีทราบอาการเกิดของโรคอย่างแน่ชัด

อย่างที่กล่าวไปข้างต้น กรณีนี้ถือว่าเกิดขึ้นน้อยมากคือประมาณร้อยละ 5-10 เท่านั้น โดยการเกิดของโรคจะมาจากการมีโรคอื่นเกิดขึ้นมาก่อนอยู่แล้วแล้วแก่

2.1 โรคจากไต ได้แก่ โรคเนื้อไต, โรคถุงน้ำไต, โรคเนื้องอกในไต

2.2 โรคจากหลออดเลือดไต ได้แก่, หลอดเลือดแดงฝอยแข็ง, การเจริญเติบโตที่ผิดปกติของหลอดเลือดแดง

2.3 โรคจากต่อมหมวกไต ได้แก่, ภาวะขาดเอ็นไซน์ต่างๆในร่างกาย และรวมทั้งอาการคุชชิง

2.4 โรคหลอดเลือดเอเบอต้าแคบ

2.5 อาการหยุดหายใจขณะหลับ อันมาจากโรคอ้วน

2.6 ภาวะอาการครรภ์เป็นพิษ

2.7 โรคทางระบบประสาท ได้แก่ โรคเส้นประสาทอักเสบ, โรคความดันภายในศีรษะ

2.8 โรคจากต่อมไร้ท่อ ได้แก่ ต่อมไร้ท่อทำงานน้อยกว่าปกติ, ต่อมไทรอยด์ทำงานหนัก, มีแคลเซียมในเลือดสูง, สภาพต่อมไร้ท่อโตเกินความสมส่วน

2.9 มาจากยาบางประเภท

อาการของโรคหากไม่ทำการรักษา

โดยปกตจะไม่ทราบอาการของโรคได้เลยนอกจากจะมีภาวการณ์แสดงออกของร่างกายแบบแปลกๆ อาทิเกิดอาการเวียนหัวอย่างกะทันหัน มีอาการมึนงง ปวดศีรษะ หรือเกิดอาการเหนื่อยง่ายผิดปกติไปอย่างชัดเจน ซึ่งลักษณะอาการแบบนี้ก็อาจเกิดขึ้นได้แม้กับผู้ที่ไม่ได้ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ผู้ที่ป่วย ไม่ได้ใส่ใจต่ออาการป่วยของโรคแต่อย่างใด และถ้าหากปล่อยไว้เป็นระยะเวลายาวนานแล้ว อาจเข้าสู่ภาวะของอาการหัวใจวายเฉียบพลัน ซึ่งเป็นอันตรายถึงชีวิตได้

วิธีรักษาโรคความดันโลหิตสูง

แนวทาง วิธีรักษาโรคความดันโลหิตสูง

หากตรวจพบว่าคุณป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง สามารถทำการรักษาได้ด้วยการปฏิบัติตนดังต่อไปนี้

  1. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และถูกต้องเพื่อไม่ให้ตนเองเกิดภาวะของโรคอ้วน ซึ่งความอ้วนมีผลอย่างมากต่อการบีบการเต้นของหัวใจ
  2. การลดการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง โดยเน้นการบริโภคปลาทะเลแทนการบริโภคเนื้อสัตว์ประเภทอื่นๆ
  3. งดการดื่มชา กาแฟหรือเครื่องดื่มที่มีสารคาเฟอีน โดยเด็ดขาด เพราะสารอาหารเหล่านี้ส่งผลโดยตรงต่ออัตราการเต้นของหัวใจที่เกี่ยวพันกับความดันโลหิตในร่างกายของผู้ป่วยด้วย
  4. หมั่นทำสมาธิทุกวัน ทำร่างกายอย่าให้อยู่ในภาวะเครียด มีงานวิจัยทางการแพทย์ระบุว่าการทำสมาธิช่วยลดอาการของโรคความดันดลหิตสูงได้
  5. รับประทานยาลดความดันโลหิต ซึ่งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคจะทำการจ่ายให้กับคุณ และให้คุณรับประทานตามที่แพทย์แนะนำเท่านั้น
  6. งดติดตามข่าวสารบางประการที่ทำให้เกิดภาวะของความดันโลหิตสูง และการแสดงอารมณ์ที่รุนแรงในตนเอง
  7. การลดการประทานเหลือ ช่วยให้ความดันโลหิตสูงของผู้ป่วยลดลงด้วย

 

แนวทางการป้องกันโรคความดันโลหิตสูง

เนื่องจากโรคนี้ส่วนใหญ่ไม่อาจทราบสาเหตุของการเกิดโรคได้อย่างแน่ชัด ดังนั้น แนวทางการป้องกันจึงเป็นเรื่องของการปฏิบัติตนตามหลักการดูแลสุขภาพโดยรวม มีแนวทางดังต่อไปนี้

1. หมั่นออกกำลังกายเป็นประจำ ในหลายๆบทความคุณจะพบว่าการออกกำลังกาย สามารถช่วยทั้งป้องกันและรักษาโรคหลายๆโรคได้ ดังนั้นจึงเป็นเครื่องชี้ว่า ไม่ว่าคุณจะมีอายุเท่าใด การออกกำลังกายจะช่วยให้คุณ มีสุขภาพทั้งทางกายและทางใจที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน ดังนั้นแบ่งเวลามาออกกำลังกายทุกสัปดาห์นะครับ

2. งดอาการที่สารคาเฟอิน บางทีเรื่องนี้อาจเป็นไปได้ยากสำหรับใครหลายๆคน แต่แท้จริงแล้ว การที่เราลดการทานดื่มเครื่องดื่มที่มีสารนี้อยู่ จะช่วยให้สุขภาพของหัวใจคุณดีขึ้นอย่างมาก ดังนั้นโปรดจงงดหรือดื่มให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้

3. บริโภคเหลือแต่น้อย การรับประทานเกลือที่มีสารไอโอดีน ช่วยให้คุณไม่เป็นโรคคอพอก แต่โปรดอย่าทานเยอะ หรือทานจนอาหารนั้นกลายเป็นรสเค็มจัด เพราะเกลือมีความสัมพันธ์กับการเกิดของโรคความดันโลหิตสูงอย่างมีนัยสำคัญ

4. การทำสมาธิทุกวัน ช่วยให้โอกาสและอัตราการเกิดโรคความดันโลหิตสูงเกิดขึ้นน้อยลงมาก ทั้งยังสามารถช่วยในการรักษาอาการอีกด้วย

5. เลือกรับประทานอาหารที่มีไขมันต่ำ การบริโภคปลาทะเล การรับประทานอาหารแบบชีวจิต ทั้งหมดนี้ช่วยให้คุณมีสุขภาพที่แข็งแรงและห่างไกลจากโรคร้ายทั้งหลายได้

เป็นอย่างไรบ้างครับกับแนวทางในการศึกษาถึง โรคความดันโลหิตสูง แม้ว่าเราอาจจะไม่สามารถควบคุมปัจจัยของการเกิดโรค หรือทราบถึงสาเหตุโรคความดันโลหิตสูงได้อย่างแท้จริง แต่การทำให้ตนเองมีสุขภาพกายและใจที่เข้มแข็ง จะช่วยให้คุณปลอดภัยจาก อาการโรคความดันโลหิตสูง นี้ได้อย่างแน่นอนครับ

ข้อมูลอ้างอิง

ความดันโลหิตสูง” ข้อมูลจาก Wikipedia.com

แนะนำ

dominic kurt

dominic kurt

ก็แค่คนที่ชอบการเล่นกล้าม เพาะกาย คนหนึ่ง... ##@ LIVE WITH STRONG LIFE @##

Comment :

บทความเพาะกายที่น่าสนใจ


บทความวิธีหรือเทคนิคเล่นกล้ามส่วนต่างๆ


บทความน่าสนใจสำหรับคนที่กำลังลดน้ำหนัก


หมวดวิตามิน สุขภาพร่างกาย