เวลาพักระหว่างเซ็ต

เพาะกายเล่นกล้าม

การพัก 60-90 วินาทีระหว่างเซ็ท สามารถเพิ่มโฮโมน testosterone ได้

นักเพาะกาย Jay Cutler เขาได้ทำการพักระหว่างเซ็ทน้อยๆมาเป็นเวลากว่าปี เหมือนๆกับนักเพาะกาย Phil Heath หากคุณสังเกตุการฝึกของ Heath คุณจะเห็นว่าเขาใช้เวลาพักระหว่างเซ็ทน้อยมากและในการเปลี่ยนการบริหาร ปัจจุบันการวิจัยในฉบับเดือน กรกฎาคมของวรสาร Strength and Conditioning ได้รายงานว่า จากการศึกษาการพักระหว่างเซ็ท 60 และ 90 วินาที ในการยก3เซ็ท เซ็ทละ 10ครั้งโดยใช้น้ำหนัก 70% ของน้ำหนักที่ยกได้ครั้งเดียว ผลคือ มันสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในโฮโมน  testosterone ได้ทั้งในระหว่างเซ็ทและหลังจากเสร็จสิ้นการบริหารทันที และพวกเขายังพบว่า การที่เล่นหนัก พร้อมกับการพัก 60-90วินี้ จะสามารถเพิ่มโฮโมนเพศชาย(testosterone) จุกสำคัญของเรื่องนี้คือ การเล่นที่หนักขึ้นไม่ได้หมายความว่าคุณจะพักระหว่างเซ็ทได้นานขึ้น

นักวิจัยได้แนะนำว่า : ให้พัก 60-90วินาที ในระหว่างที่ฝึก เพาะกาย สามารถเพิ่มโฮโมนเพศชาย (testosterone) ได้และสามารถเพิ่มขนาดกล้ามเนื้อและความแข็งแกร่งมากกว่าการพักนานๆอีกด้วย

Greg Merritt & Jim Stopani, Ph.D :: flexonline.com

แนะนำ

dominic kurt

dominic kurt

ก็แค่คนที่ชอบการเล่นกล้าม เพาะกาย คนหนึ่ง... ##@ LIVE WITH STRONG LIFE @##

Comment :

บทความเพาะกายที่น่าสนใจ


บทความวิธีหรือเทคนิคเล่นกล้ามส่วนต่างๆ


บทความน่าสนใจสำหรับคนที่กำลังลดน้ำหนัก


หมวดวิตามิน สุขภาพร่างกาย