15 สัปดาห์ เพิ่มกล้ามและลดไขมันทำได้จริง

เล่นกล้าม

เวลาที่ใช้ Diet ทั้งหมด 15 สัปดาห์

ตารางออกกำลังกาย
จันทร์ – ไหล่
อังคาร – อก
พุธ – ขา
พฤหัส – หลัง
ศุกร์ – แขน
*** ท้องจะเล่นอาทิตย์ละ 1-2 วัน
Cardio 5 วัน ตอนเช้า 45 – 60 นาที สำหรับ สัปดาห์ที่ 1 – 8
Cardio 6 วัน ตอนเช้าและเย็น 60 นาที สำหรับ สัปดาห์ที่ 9 – 15
ตารางอาหาร
มื้อที่ 1 ไข่ขาว 7 ไข่แดง 1 + ข้าว
มื้อที่ 2 อกไก่ + ข้าว
มื้อที่ 3 อกไก่ + ข้าว
มื้อที่ 4 Whey
มื้อที่ 5 อกไก่ + ข้าว
สัปดาห์ที่ 1 – 8 สัดส่วนการกิน โปรตีน : คาร์โบไฮเดรต : ไขมัน = 2 : 2 : 1
สัปดาห์ที่ 9 – 15 สัดส่วนการกิน โปรตีน : คาร์โบไฮเดรต : ไขมัน = 2 : 1 : 0.5
อาหารเสริมที่ใช้
1. Multivitamin
2. Creatine
3. BCAA
4. Whey
5. Fat burner

จาก คลิก

เป็นแนวทางในการเล่นกล้ามหรือเพาะกายสำหรับลดน้ำหนักเพิ่มกล้ามได้ดีครับ

วิจาร์ณโดย ADMIN จากที่ดูรูป ตั้งแต่ week1 ถึง week9-10 เขาทำการลดไขมันและกระชับกล้ามเนื้อได้ดี แต่หลังจาก week9 รูปร่างเขาแทบไม่เปลี่ยนไปเลย แสดงว่า week หลังๆนี่ลดไขมันได้ยากมาก และเขาทำการคาดิโอ้ถึง 60นาที ซึ่งผมไม่แนะนำเพราะนานเกินไปเต็มที่ครั้งละ 45นาทีก็พอแล้ว และลดคาร์บเหลือ 1 g อีก ผมแนะนำให้ทำวงรอบคาร์บแทน คือ 6วันกินคาร์บต่ำ 1 วันกินคาร์บสูง หรือ 5 วันกินคาร์บต่ำ 1วันปลานกลาง 1วันสูง แบบนี้จะดีกว่าเพื่อป้องกันร่างกายลดอัตราการเผาผลาญลง แต่เขาก็กระชับกล้ามเนื้อได้ดีคงเพราะอาหารเสริมเขาดีและระเบียบวินัยในการกินดีครับ

แนะนำ

dominic kurt

dominic kurt

ก็แค่คนที่ชอบการเล่นกล้าม เพาะกาย คนหนึ่ง... ##@ LIVE WITH STRONG LIFE @##

Comment :

บทความเพาะกายที่น่าสนใจ


บทความวิธีหรือเทคนิคเล่นกล้ามส่วนต่างๆ


บทความน่าสนใจสำหรับคนที่กำลังลดน้ำหนัก


หมวดวิตามิน สุขภาพร่างกาย