อยากประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในชีวิต…

อยากประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในชีวิต…
=> อย่าบ่น…เรื่องที่คุณไม่มี…
=> อย่ารอ…เรื่องที่คุณไม่พร้อม…
แต่จงใช้…เรื่องที่คุณมีทั้งหมด…
=> ให้เกิดประโยชน์สูงสุด…แก่ชีวิต…ในโลกนี้…ไม่มีใครที่…
=> เกิดมา…แล้วมี..แล้วพร้อม 100%…
ผมเกิดมา…
=> เป็นเด็กวัด…กำพร้า…
ยากจนขนาดต้องแย่งหมากิน…
แต่…ผมวิ่งไล่ล่าความสำเร็จ…
=> โดยไม่รอความพร้อม…
=> โดยไม่รอ…โอกาส…
ผมวิ่งเข้าใส่ความไม่พร้อม…
=> แล้วสร้างโอกาสด้วยตัวเอง…
จนประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่…ในชีวิต…

อยากประสบความสำเร็จ…
=> จงอย่าพูดคำว่า…ไม่พร้อม…ไม่มีโอกาส…
=> ต้องเปลี่ยนปัญหา…และอุปสรรค…
ให้เป็นโอกาสให้ได้…
แล้วคุณจะประสบควาสำเร็จที่ยิ่งใหญ่…

ผมเตือนคุณแล้ว…
ฉันฉันน์ ลวางกูรพสิษฐ์…
(สมคิด ลวางกูร)

https://www.facebook.com/SomkidFanPage?fref=ts

แนะนำ

dominic kurt

dominic kurt

ก็แค่คนที่ชอบการเล่นกล้าม เพาะกาย คนหนึ่ง... ##@ LIVE WITH STRONG LIFE @##

Comment :

บทความเพาะกายที่น่าสนใจ


บทความวิธีหรือเทคนิคเล่นกล้ามส่วนต่างๆ


บทความน่าสนใจสำหรับคนที่กำลังลดน้ำหนัก


หมวดวิตามิน สุขภาพร่างกาย