พัฒนาความจำด้วยการเดิน

OUTDOOR EXERCISE

นอกจาการออกกำลังกายจะช่วยให้สุขภาพของคุณนั้นแข็งแรงแล้วนั้น การออกกำลังกายมันยังเป็นการช่วยพัฒนาความจำของคุณให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย โดยจากการวิจัยในเรื่องของการ เดินวันละประมาณ 40 นาที ในรอบสัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง จะช่วยให้ความจำของคุณนั้นดีขึ้น ช่วยป้องกันอาการหลงลืม และโรคสมองเสื่อมในวัยสูงอายุ

โดยการวิจัยนี้ได้นำเอาผู้สูงอายุจำนวน 100 คนที่ยินดีเป็นอาสาสมัครในการทดสอบครั้งนี้ แล้วทำการแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ในกลุ่มแรกให้ทำการออกกำลังกายระดับกลางโดยการเดินวันละ 40 นาที 3 วันต่อสัปดาห์ และอีกหนึ่งกลุ่มออกกำลังกายระดับเบา ด้วยการยืดคลายก้ามเนื้อ แล้วได้นำอาสาสมัครทั้ง 2 กลุ่ม มาสแกนสมองโดยในกลุ่มแรกที่ออกกำลังกายในระดับกลางพบว่าสมองในส่วนของฮิปโปแคมปัส มีรอยหยักเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 2 และมีขนาดเพิ่มขึ้น สมองส่วนนี้มีหน้าที่ในการสร้างความทรงจำระยะยาว และอีกกลุ่มที่ออกกำลังกายในระดับเบา พบว่าสมองส่วนของฮิปโปแคมปัส มีรอยหยักลดลงร้อยละ 1.4 จากผลวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าในการออกกำลังกายในระดับกลางด้วยการเดินนั้น สามารถเพิ่มรอยหยักและขนาดของโครงสร้างสมองส่วนนี้ได้ดีในระดับหนึ่ง

เนื่องจากในวัยสูงอายุสมองในส่วนของฮิปโปแคมปัสจะมีการตีบลงเรื่อยๆและทำให้เกิดโรคสมองเสื่อมกับคนในวัยสูงอายุที่ไม่ได้ออกกำลังกายเป็นจำนวนมาก เพราะฉะนั้นเรามาออกกำลังกายด้วยการเดินเพื่อให้สมองของเราได้รับการพัฒนาทางด้านความจำกันเถอะ

แนะนำ

Comment :

บทความเพาะกายที่น่าสนใจ


บทความวิธีหรือเทคนิคเล่นกล้ามส่วนต่างๆ


บทความน่าสนใจสำหรับคนที่กำลังลดน้ำหนัก


หมวดวิตามิน สุขภาพร่างกาย