ผู้สูงอายุก็ฝึกเพาะกายได้เช่นกัน

เพาะกาย

ผู้สูงอายุก็ฝึกเพาะกายได้เช่นกัน

เมื่อมนุษย์เราเริ่มมีอายุที่มากขึ้น ร่างกายก็จะเริ่มเสื่อมถอยลงไปทีละน้อยๆ โดยสิ่งที่ปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนเป็รูปธรรมก็คือร่างกายมีขนาดที่เล็กลงจากการที่กล้ามเนื้อมีปริมาณที่ลดน้อยลงไป กำลังวังชาเริ่มที่จะน้อยลงไปทุกทีเวลา ส่งผลให้ผิวหนังเริ่มที่จะหย่อนยานมากขึ้นทุกวัน รวมไปถึงการเคลื่อนไหวที่ช้าลงอย่างเห็นได้ชัด

 

เมื่อสมัยก่อนมนุษย์เราเชื่อกันว่าความแข็งแรงของร่างกายนั้นจะลดลงเมื่อมีอายุที่มากขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้ แต่ในปัจจุบันนี้มีความเป้นไปได้ที่จะทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามกันคือสามารถที่จะเสริมสร้างคามวแข็งแรงขึ้นมาได้แม้ว่าจะอยู่ในวัยที่สูงอายุแล้วก็ตาม เพราะผู้สูงอายุทั้งหลายต่างก็ยังมีศักยภาพที่จะสามารถเลริมลร้างความแข็งแรงให้มีเพิ่มมากยิ่งขึ้นได้ตามเท่าที่ยังมีลมหายใจอยู่

 

สำหรับการฝึกฝนเพาะกายของผู้สูงอายุนั้นจะต้องได้รับการฝึกที่มีระบบและรัดกุมมากยิ่งขึ้นกว่าคนหนุ่มสาว ซึ่งก็คือ จะต้องมีการฝึกเพาะกาย หรือ เล่นกล้ามที่ต้องอาศัยการใช้อุปกรณ์น้ำหนักที่ไม่มากเกินไปนักในช่วงที่ฝึกแรกๆ ใช้เวลาในการฝึกแต่ละครั้งไม่เกิน 15 นาที เช่นฝึกแบบให้อุปกรณ์ที่มีน้ำหนัก 10 นาที และฝึกแอโรบิกอีก 5 นาที และความหนักหน่วงในการฝึกก็จะต้องลดความเข้มข้นลงมาให้พอดีกับสภาพร่างกายของผู้ฝึกนั้นๆเป็นรายๆไป แล้วจากนั้นก็จะต้องได้รับสารอาหารที่จำเป็นอย่างเพียงพอ และมีการพักผ่อนหลับนอนที่ดีเสริมเข้ามา ซึ่งตรงนี้จะต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษ และจะต้องไม่เอาคำนิยามที่ว่า “ไม่เจ็บไม่ขึ้น” มาใช้กับคนสูงอายุเด็ดขาด เพราะแม้ว่าร่างกายของผู้สูงอายุจะสามารถเพิ่มความแข็งแรงขึ้นมาได้เหมือนคนหนุ่มสาวก็ตาม แต่การสร้างกล้ามเนื้อที่ฝึกไปให้กลับคืนมานั้นจะใช้ระยะเวลาที่ยาวนานกว่ากัน ใช้เวลาซ่อมแซมที่นานกว่าตอนสมัยเป็นหนุ่ม เช่น คนหนุ่มสาวเมื่อฝึกกล้ามเนื้อส่วนใดไปแล้ว กล้ามเนื้อส่วนนั้นก็จะต้องได้รับการพักผ่อนอย่างน้อย 48 ชั่วโมง ถึงจะเริ่มกลับเข้ามาฝึกอีกครั้งได้ แต่สำหรับผู้สูงอายุแล้วจะต้องได้รับการพักฟื้นถึง 96 ชั่วโมง และที่สำคัญคือ ห้ามฝึกจนถึงขั้นอ่อนล้าเด็ดขาด และไม่ให้ระบบหัวใจต้องทำงานหนักเกินไป ต้องฝึกจนถึงจุดพอดีที่ผู้ฝึกสามารถรับได้ ซึ่งตรงนี้ต้องมีการตรวจสุขภาพโดยผู้เชี่ยวชาญเสียก่อน ก่อนที่จะเริ่มต้นฝึกเพาะกายเพื่อสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น

แนะนำ

dominic kurt

dominic kurt

ก็แค่คนที่ชอบการเล่นกล้าม เพาะกาย คนหนึ่ง... ##@ LIVE WITH STRONG LIFE @##

Comment :

บทความเพาะกายที่น่าสนใจ


บทความวิธีหรือเทคนิคเล่นกล้ามส่วนต่างๆ


บทความน่าสนใจสำหรับคนที่กำลังลดน้ำหนัก


หมวดวิตามิน สุขภาพร่างกาย