ชนิดของกล้ามเนื้อในร่างกาย

เพาะกายเล่นกล้าม

กล้ามเนื้อในร่างกายของเราจะมี2ชนิด คือ

ชนิดแรก เรียกว่า กล้ามเนื้อชนิดหดตัวช้า ชื่อตามภาษาอังกฤษมีหลายชื่อครับ ความหมายของมันก็เรียกตามระบบพลังงานที่มันชอบใช้คือ Aerobic, Oxidative Fiber, Slow oxidative ( SO Fiber)

ลักษณะที่เฉพาะตัวของกล้ามเนื้อกลุ่มนี้คือ สามารถใช้ออกซิเจนเข้าไปสลายจากแหล่งพลังงานต่างๆมาเป็นพลังงานได้ดีมาก เนื่องจากเซลล์กล้ามเนื้อกลุ่มนี้จะมีสิ่งทำงานเล็กๆที่ชื่อ Mitochondria อยู่เต็มไปหมดมาอยู่รวมกันมากมาย ซึ่งเจ้าสิ่งนี้ก็เป็นที่ทราบว่ามันเป็นตัวที่ผลิตสารพลังงาน ATP โดยเอาออกซิเจนเข้าไปสลายพลังงานจากแหล่งต่างๆ  เมื่อใช้ออกซิเจนได้ดี ทำให้มีคุณสมบัติเฉพาะตัวคือค่อนข้าง อึด ทน ออกแรงได้นานแบบไปเรื่อยๆ ข้อเสียมีอย่างเดียวคือหดตัวได้ช้า พวกนักกีฬาที่เด่นๆเรื่องความอึดเช่น นักวิ่งมาราทอน จะมีอัตราส่วนของกล้ามเนื้อกลุ่มนี้ค่อนข้างมากกว่าคนอื่นๆ

ชนิดที่สอง กลุ่ม กล้ามเนื้อชนิดหดตัวเร็ว  กล้ามเนื้อกลุ่มนี้ยังแบ่งออกเป็นสองกลุ่มย่อยคือ

1. กลุ่ม 2A , Fast Oxidative Glycolytic Fiber (FOG)

เป็นเป็นกล้ามเนื้อที่มีลักษณะพิเศษคือมันสามารถใช้หรือไม่ใช้ออกซิเจนมาสลายเป็นพลังงานได้  เราสามารถฝึกให้กล้ามเนื้อกลุ่มนี้ ให้ชอบหรือเลือกระบบพลังงานอันใดอันหนึ่งก็ได้ และเมื่อฝึกทั้งกล้ามเนื้อกลุ่มแรก กับกลุ่มนี้(2A)ดีๆแล้วเราสามารถออกกำลังกายระดับเกือบทุกความหนักตั้งแต่เบาๆจนถึงหนักมากได้โดยใช้พลังงานจากระบบแอโรบิคอย่างเดียว เหลือความหนักที่สุดไว้ให้กล้ามเนื้อกลุ่มสุดท้ายคือ 2B ทำงาน

2. กลุ่ม2B  กล้ามเนื้อกลุ่มนี้มีลักษณะเฉพาะตัวจริงๆคือ มันสามารถหดตัวได้อย่างรุนแรงและรวดเร็ว แต่เสียอย่างเดียว นกกระจอกไม่ทันกินน้ำ แป๊บเดียวจอด  เนื่องจากมันไม่ต้องการออกซิเจนสำหรับการสลายพลังงาน บางคนเรียกมัน Fast Glucolytic (FG Fiber) มันต้องการพลังงานสำหรับการหดตัวจาก คาร์โบไฮเดรท เท่านั้น และ ใช้อย่างสุรุ่ยสุร่ายที่สุด

ตารางกล้ามเนื้อ

ตารางเปรียบเทียบมวลกล้ามเนื้อทั้งสองชนิด กับ นักกีฬาชนิดต่างๆ

สำหรับผู้ที่เพาะกายหรือเล่นกล้าม จะเป็นการออกกำลังกายที่ใช้กล้ามเนื่อชนิดที่สองเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากการเพาะกายหรือเล่นกล้ามต้องการระเบิดพลังในการยกลูกเหล็กเลยต้องใช้กล้ามเนื้อแบบกระตุกไว ซึ่งสามารถเรียกพลังได้ทันที แต่ข้อเสียก็ตามที่ได้เขียนไว้ข้างต้นคือ กล้ามเนื้อชนิดที่สองจะมีความทนทานน้อยกว่ากล้ามเนื้อชนิดแรกมาก เราจึงเห็นนักเพาะกายหรือผู้ที่เล่นกล้ามหนักๆ ต้องพักระหว่างเซ็ตนาน เพื่อเรียกแรงกล้บมาใหม่ ไม่สามารถทำต่อไปได้เลย

และกล้ามเนื้อชนิดที่สองจะสามารถเพิ่มขนาดได้ง่าย หากจะเปรียบเทียบก็คงเหมือนกับ นักวิ่งมาราทอนกับนักเพาะกาย คุณว่ากล้ามเนื้อชนิดใหนของสองคนนี้จะใหญ่กว่ากัน แน่นอน นั่นคือนักเพาะกายนั่นเอง แต่เรื่องความทนทานต้องยกให้นักวิ่งมาราทอน

ส่วนจะเพิ่มกล้ามเนื้อทั้งสองชนิดนั้นสามารถทำได้ใหม ขอตอบว่าสามารถทำได้ครับ แต่โปรแกรมการฝึกเพาะกายหรือเล่นกล้าม จะแปลกประหลาด คุณต้องฝึกอย่างหนักหน่วง(เมื่อเทียบกับคนที่ยกลูกเหล็กหรือวิ่งเพียงอย่างเดียว หากคุณต้องการสองอย่างก็ต้องทำสองอย่างซึ่งหนักกว่าแน่นอน) และกล้ามเนื้อจะไม่ใหญ่มากเกินไป ก็เพราะว่าเราต้องการเพิ่มกล้ามเนื้อชนิดที่หนึ่งซึ่งส่วนใหญ่แล้วได้จากการออกกำลังกายนานๆ ซึ่งจะทำให้อัตราการเผาผลาญเกินกว่าที่คาดคิดทำให้สูญเสียกล้ามเนื้อส่วนที่ไม่ทนทานไปได้

ดังนั้นคุณควรเลือกว่าอยากจะมีกล้ามเนื้อชนิดใหน ตามที่คุณชอบ หากคุณอยากกล้ามใหญ่ ก็เลือกโปรแกรมฝึกแบบเพิ่มกล้ามเนื้อชนิดที่สอง หากคุณต้องการความทนทานเหมือนนักวิ่งมาราทอน ก็เลือกฝึกแบบเพิ่มกล้ามเนื้อชนิดที่หนึ่ง หากคุณต้องการความแข็งแรงและทนทาน ก็สามารถทำได้เช่นกัน

แนะนำ

dominic kurt

dominic kurt

ก็แค่คนที่ชอบการเล่นกล้าม เพาะกาย คนหนึ่ง... ##@ LIVE WITH STRONG LIFE @##

Comment :

บทความเพาะกายที่น่าสนใจ


บทความวิธีหรือเทคนิคเล่นกล้ามส่วนต่างๆ


บทความน่าสนใจสำหรับคนที่กำลังลดน้ำหนัก


หมวดวิตามิน สุขภาพร่างกาย