ความสำเร็จในการฝึกเพาะกาย

เพาะกาย

สำหรับความสำเร็จในการฝึกเพาะกายนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆหลายๆอย่าง แต่สามารถแยกออกมาเป็นหัวข้อใหญ่ๆได้ 3 อย่างด้วยกันคือ

ความสำเร็จในการฝึกเพาะกาย

1. การฝึกฝนอย่างมีระบบที่ถูกต้อง และสม่ำเสมอ

2. มีการพักผ่อนหลับนอนที่เพียงพอและต้องไม่นอนดึกมาก เปิดเป็นการให้โอกาสให้ร่างกายของเราได้มีเวลาในการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ และพร้อมที่จะเข้ารับการฝึกที่หนักหน่วงต่อไป

3. และที่ลืมไม่ได้ก็คือการกินอาหารที่มีคุณค่าและกินในปริมาณที่เพียงพอต่อการนำไปซ่อมแซมในร่างกาย

 

สิ่งสำคัญทั้ง 3 อย่างที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากในการฝึกเพาะกาย ซึ่งเราจะต้องมีระเบียบและวินัยในการฝึก ไม่ควรที่จะละเลยข้อสำคัญทั้ง 3 อย่างนี้ไปเด็ดขาดยกเว้นว่าจะเป็นในกรณีที่จำเป็นจริงๆเท่านั้น ไม่อย่างนั้นก็ยากนักที่จะสามารถประสบความสำเร็จในการฝึกเพาะกายได้

 

สำหรับคนที่ผ่านการฝึกมาจนผ่านจากเพาะกายขั้นต้นจนสู่เพาะกายขั้นกลาง หรือไปสู่เพาะกายขั้นสูง เมื่อถึงตรงนี้ผู้ฝึกจะมีประสบการณ์และความรู้มากพอที่จะกำหนดแบบฝึก จำนวนเซ็ต จำนวนครั้ง ท่าฝึก และวิธีการเคลื่อนไหวที่เหมาะกับตัวเองได้ และยังสามารถที่จะกำหนดแบบฝึกทั้งหมดได้เอง แต่สำหรับผู้ที่เพิ่งจะเริ่มฝึกใหม่ๆ จะต้องปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ของผู้ที่ทรงความรู้ในด้านสาขาวิชานี้เท่านั้น เพื่อที่จะได้เป็นแนวทางในการฝึกฝนที่ดียิ่งขึ้นและเหมาะแก่ตัวผู้ฝึกเองต่อไป

 

แบบกำหนดการฝึกที่เหมาะสำหรับผู้ฝึกเพาะกายขั้นต้นที่ได้รับการยอมรับแล้วว่าดีที่สุดคือ ให้ผู้ฝึกทำการฝึกด้วยท่ายกน้ำหนักทั้ง 8 ท่า ที่เป็นท่าพื้นฐานทั้งหมด โดยฝึกท่าละ 3 เซ็ตๆละ 6 – 12 ครั้ง แล้วแต่ว่าฝึกส่วนไหนของร่างกาย เมื่อฝึกเสร็จห้ามฝึกเพิ่มเติมใดๆต่อไปอีก และต้องฝึกแบบนี้สัปดาห์ละ 3 ครั้ง เช่น วันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลาที่เหลือเอาไปพักผ่อนและทานอาหารอย่างมีประโยชน์

 

ท่าฝึกพื้นฐานทั้ง 8 ท่าคือ

1. Bench Press ฝึกอก

2. Squat ฝึกขา

3. Press – Behind – Neck ฝึกไหล่

4. Wide – Grip Chin ฝึกปีก

5. Barbell Curl ฝึกแขนด้านหน้า

6. Lying Triceps Extension ฝึกแขนด้านหลัง

7. Standing Calf Raise ฝึกน่อง

8. Crunch ฝึกท้อง

แนะนำ

dominic kurt

dominic kurt

ก็แค่คนที่ชอบการเล่นกล้าม เพาะกาย คนหนึ่ง... ##@ LIVE WITH STRONG LIFE @##

Comment :

บทความเพาะกายที่น่าสนใจ


บทความวิธีหรือเทคนิคเล่นกล้ามส่วนต่างๆ


บทความน่าสนใจสำหรับคนที่กำลังลดน้ำหนัก


หมวดวิตามิน สุขภาพร่างกาย