การฝึกเพาะกายเพื่อสร้างกล้ามเนื้อควรฝึกเซ็ตละกี่ครั้ง

เพาะกาย

การฝึกเพาะกายเพื่อสร้างกล้ามเนื้อควรฝึกเซ็ตละกี่ครั้ง

โดยปกติทั่วไปแล้วแบบฝึกเพาะกายที่ดีและมีประสิทธิภาพมากก็คือการฝึกเพาะกายแบบเป็นเซ็ต ฝึกกล้ามเนื้อในแต่ละท่าให้ฝึกด้วยกัน 3 เซ็ตเป็นพื้นฐาน และให้ฝึกเซ็ตละ 5 – 15 ครั้งแล้วแต่กรณีว่าในการฝึกนั้นๆเป็นการฝึกกล้ามเนื้อส่วนใดของร่างกาย เพราะร่างกายของคนเราแต่ละคนดำเนินชีวิตและมีสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมือนกัน มีเซลที่แข็งแรงมากน้อยแตกต่างกัน แต่สามารถฝึกเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงที่มีอยู่ในมีมากยิ่งขึ้นได้ด้วยการฝึกเพาะกาย

 

การฝึกที่ใช้อุปกรณ์น้ำหนักที่มากพอที่จะทำผู้ฝึกสามารถเคลื่อนไหวท่าฝึกได้มากที่สุดเซ็ตละ 5 – 8 ครั้ง เป็นการฝึกที่สามารถสร้างมวลเนื้อและความแข็งแรงได้มากและรวดเร็วที่สุด     ส่วนการใช้อุปกรณ์ที่มีน้ำหนักที่ทำให้ผู้ฝึกสามารถเคลื่อนไหวท่าฝึกได้มากที่สุดเซ็ตละ 8 – 12 ครั้ง เป็นการฝึกที่สามารถสร้างกล้ามเนื้อได้ดีและสร้างความแข็งแรงได้ดีเช่นเดียวกัน แม้ว่าจะไม่สามารถสร้างมวลเนื้อได้มากเท่าการฝึกเซ็ตละ 5 – 8 ครั้งก็ตาม แต่จะเป็นเป็นการสร้างความทนทานให้กับกล้ามเนื้อได้ดีกว่านั่นเอง     ส่วนการฝึกที่ใช้อุปกรณ์ที่ทำให้ผู้ฝึกสามารถเคลื่อนไหวท่าฝึกได้ตั้งแต่ 15 ครั้งขึ้นไป เป็นการสร้างความทนทานให้กับกล้ามเนื้อได้อย่างดีเยี่ยม และมักเป็นการฝึกที่ผู้เข้าแข่งขันชอบใช้เพื่อสร้างความคมชัดให้กับกล้ามเนื้ออีกด้วย แต่ในขณะเดียวกันก็จะส่งผลให้กล้ามเนื้อมีขนาดที่เล็กลงพอสมควร

 

อย่างไรก็ตาม ในการฝึกแต่ละครั้งนั้นไม่ว่าจะฝึกแบบไหนก็จะขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของผู้ฝึกด้วยว่าสามารถตอบสนองต่อการฝึกแบบไหนได้ดีกว่ากัน โดยทั่วไปแล้ว การฝึกกล้ามเนื้อตั้งแต่เอวขึ้นมามักจะตอบสนองแต่การฝึกแบบเซ็ตละ 5 – 8 ครั้ง และ 8 – 12 ครั้งต่อเซ็ตได้ดี   ส่วนขาลงไปสามารถฝึกได้ดีเมื่อมีการฝึกที่ใช้อุปกรณ์ที่มีน้ำหนักที่สามารถฝึกได้ 10 – 15 ครั้งต่อเซ็ต   สำหรับน่องเราสามารถฝึกเซ็ตละ 15 – 20 ครั้งจะให้ผลดีเช่นกัน   ส่วนท้องนั้นเราสามารถฝึกได้ถึงเซ็ตละ 20 – 100 ครั้งได้ ซึ่งทั้งนี้ก็แล้วแต่ว่าใครที่สามารถตอบสนองต่อการฝึกแบบใดได้ดีกว่ากันนั่นเอง

แนะนำ

dominic kurt

dominic kurt

ก็แค่คนที่ชอบการเล่นกล้าม เพาะกาย คนหนึ่ง... ##@ LIVE WITH STRONG LIFE @##

Comment :

บทความเพาะกายที่น่าสนใจ


บทความวิธีหรือเทคนิคเล่นกล้ามส่วนต่างๆ


บทความน่าสนใจสำหรับคนที่กำลังลดน้ำหนัก


หมวดวิตามิน สุขภาพร่างกาย